obchodní podmínky

Všeobecné, organizační a storno podmínky podnikatelky Lucie Indrová, IČO: 06779646, s místem podnikání Přetlucká 2304/4, Praha 10-Strašnice, 140 00 ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1. Fotografka/Grafička: Lucie Indrová IČO: 06779646, s místem podnikání Přetlucká 2304/4, Praha 10 - Strašnice, 140 00 – zapsaná v živnostenském rejstříku, provozovatelka portálu www.lucyart-studio.cz (dále jen fotografka) provádí fotografické služby. Osoba, která využívá služeb fotografa je klient (dále jen klient).

2. Všeobecné obchodní podmínky určují část obsahu smlouvy smluvní vztah mezi fotografem a klientem, která není přímo ve smlouvě určena odlišně (odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost) a jsou pro obě strany závazné.

3. Objednání služeb
Služby fotografa lze objednat prostřednictvím telefonického kontaktu, osobním kontaktem, emailem nebo pomocí zpráv na facebooku či instagramu. Objednáním služeb fotografa je automaticky stvrzeno přijetí obchodních podmínek a srozumění s nimi. Objednáním služeb se má zato, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa a je s ním srozuměn.

4. Rezervační poplatek
U některých typů focení je vyžadován rezervační poplatek. Bez jeho zaplacení není možno fotografování objednat. Objednání a rezervace termínu se považuje za závaznou až složením rezervačního poplatku. Jeho cena se započítává do konečné ceny focení. V případě, že dojde ke zrušení objednávky z důvodů daných na straně fotografa, je fotograf povinen vrátit objednateli veškeré finanční plnění, které od něj do té doby obdržel (tj. rezervační poplatek) a to nejpozději do 7 dnů od oznámení o zrušení objednávky. V případě zrušení objednávky ze strany objednavatele rezervační poplatek propadá ve prospěch fotografa. Zrušení termínu je třeba napsat písemně na uvedenou emailovou adresu fotografa. Rezervační poplatek lze uhradit hotově či převodem na bankovní účet fotografa na základě zálohové faktury.

5. Doplatek ceny fotografování
Doplatek ceny za fotografování je splatný v hotovosti po ukončení fotografování nebo při předání hotové zakázky, či převodem na bankovní účet fotografa na základě vystavené faktury.

6. Lokace fotografování
Fotografování probíhá buď ve studiu, exteriérech nebo v jakémkoli jiném prostředí, na kterém se fotograf a klient dohodl. Vstupy do objektů a památek, kde probíhá fotografování, se hradí zvlášť a jdou vždy na vrub klienta.

7. Pozdní příchod klienta
Pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení. Opozdí-li se klient o více než 15 minut s příchodem na fotografování bez předchozího upozornění na email fotografa, je fotograf oprávněn domluvené fotografování buď zrušit (případná zaplacená záloha propadá bez náhrady) nebo požadovat uhrazení 1500 Kč za každou započatou hodinu čekání na klientův příchod. Pokud je na místě i vizážista a čeká na klientův příchod spolu s fotografem, je fotograf oprávněn požadovat uhrazení dvojnásobku této částky.

8. Výběr fotografií
Fotografie ze studia a exteriéru jsou k výběru zasílány prostřednictvím internetové galerie pixieset.com. Přístup ke galerii je zajištěn heslem, které je klientovi zasláno v informačním mailu do 14 dnů od fotografování. Počet fotografií, které jsou zaslány k výběru, je zcela v kompetenci fotografa. Vždy však zaručuje možnost dostatečného a kvalitního výběru. Fotograf neručí za spolupráci fotografovaných osob nebo domácích mazlíčků a pokud se nepodaří v rámci časové dotace nafotit dostatek kvalitních fotografií nenese fotograf odpovědnost. Větší počet fotografií zaslaných k výběru nelze žádným způsobem vymáhat ani odvozovat od délky či náročnosti focení. Neupravené fotografie určené k výběru ze studiových, interiérových a exteriérových fotografování (raw formát) jsou uchovávány po dobu maximálně šesti měsíců. Po uplynutí této lhůty, během které fotograf neobdrží pokyny k výběru fotografií, je zakázka považována za nerealizovanou a fotografie smazány z disku i z galerie.

9. Retuš, úprava a vzhled fotografií
Všechny odevzdávané fotografie jsou upravené dle uvážení fotografa. Detailní retuš (odstranění drobných kožních nedostatků, vrásek apod.) se provádí výhradně u fotografií z ateliérového focení. U jiných typů focení se provádí pouze po dohodě s fotografem a hradí se samostatně nad rámec dohodnuté ceny zakázky.

10. Formát fotografií
Fotografie jsou odevzdávány výhradně ve formátu JPG v plném rozlišení pro tisk.

11. Reklamace
Digitální soubory jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů, jejichž zařízení barevně souhlasí s nastavením fotografova kalibrovaného monitoru. Reklamace tisku fotografií je tedy možná pouze na základě viditelné tiskové chyby jako jsou škrábance, pruhy atp. ne v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku. Vlastní vzhled klienta a jeho nespokojenost s ním není důvod k reklamaci digitálních souborů ani tištěných fotografií. Reklamace práce vizážistky je možná pouze před začátkem fotografování nebo v jeho průběhu, nikoli však po jeho skončení. Míra retuše a jiných úprav vzhledu digitálních souborů a tištěných fotografií je uměleckým vyjádřením fotografa a není důvodem k reklamaci.

12. Autorská práva
Náhledy fotografií z galerie není dovoleno kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga) dle autorského zákona č.121/2000 sb. bez souhlasu fotografa. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí byt použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez souhlasu autora.

13. Souhlas poskytnutím fotografií
Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia v elektronické i tištěné podobě, na sociálních sítích a jiných médiích dle uvážení fotografa. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom informovat fotografa písemně nebo emailem předem před začátkem focení. Pokud tak klient neučiní, znamená to jeho souhlas se zveřejněním.

Veškeré osobní údaje, které budou poskytnuty (jméno, email, telefonní číslo…) a jsou nutné pro plnění smluvního vztahu, budu zpracovávat po dobu 10 let ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

14. Cena za fotografování
Cena konkrétních typů fotografování je uvedena u informací o nabízené službě nebo v ceníku na webových stránkách autora. Pokud tomu tak není, cena se sjednává individuálně.

15. Předání zakázky
Zakázky je možné si vyzvednout buď osobně na adrese studia v předem dohodnutém čase nebo je možné je zaslat Českou poštou nebo jinou spediční službou. Poštovné u zásilek do rozměru 20x30x5cm je 150 Kč. U zásilek větších rozměrů dle dohody.
Zakázky bez tištěných produktů se předávají výhradně elektronicky (odkaz na stažení z internetové galerie) s využitím služeb třetích stran k tomuto účelu určených.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2024